REGULAMIN

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO
SIELANKOWA ZAGRODA POD MODRZEWIEM


UWAGA!
Profil gospodarstwa: pary, rodziny, rodziny z dziećmi, wędkarze.
Poza sezonem wakacyjnym przyjmujemy również grupy pracownicze.


Goście naszego gospodarstwa agroturystycznego mają prawo do nieskrępowanego korzystania z wynajętej
kwatery, jak i stref rekreacyjnych: ogrodu, wyznaczonych miejsc palenia ognisk, placu zabaw, pomostu i plaży.


Jednocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się i przestrzeganie następujących zasad
porządkowych, albowiem usprawni to naszą pracę, a Państwu zagwarantuje komfort wypoczynku:


1. W dniu przyjazdu Wczasowicze zobowiązani są przedłożyć dowód osobisty w celu dopełnienia
formalności meldunkowych i uiścić pozostałe należności związane z wynajęciem domku. Przekazanie i
zdanie kwatery następuje w obecności naszego personelu.


BRAK DODATKOWYCH OPŁAT, jak np.: opłata klimatyczna, parking, przyjazd z pupilem, itp.


2. Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłaceniu PRZEDPŁATY-ZADATKU w wysokości minimum
30% całej należnej kwoty za pobyt. W myśl prawa handlowego ZADATEK nie podlega zwrotowi.

Wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu.


3. W przypadku nie uiszczenia wymagalnej kwoty PRZEDPŁATY, w terminie uzgodnionym z osobą
przyjmującą rezerwację, rezerwację tę poczytuje się za nieaktualną.


4. W przypadku opóźnienia planowanego przyjazdu i nie poinformowaniu o tym fakcie, wpłacona
PRZEDPŁATA ulega przepadkowi i Wczasowicz traci uprawnienia wynikające z rezerwacji.


5. Godzinę przyjazdu i wyjazdu ustalamy indywidualnie, jednakże należy je określić w dniu dokonywania
rezerwacji.


6. Nasi Goście zobowiązani są do dbania o należyty stan techniczny i sanitarny zajmowanej
przez siebie kwatery i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku. Prawo do korzystania z
kwater mają wyłącznie osoby zameldowane i zgłoszone.

Zakaz noclegu w ośrodku osobom uprzednio nie zgłoszonym.


7. Podczas nieobecności w przydzielonej kwaterze prosimy ją zamykać na klucz, a wszelkie urządzenia
elektryczne (z wyjątkiem lodówki) pozostawić wyłączone.


8. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz używania dodatkowych kuchenek elektrycznych, a
także grzejników elektrycznych i gazowych.


9. Po wcześniejszym uzgodnieniu zezwalamy na pobyt w naszym gospodarstwie małych zwierząt
domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego
czworonoga.

W przypadku zanieczyszczenia terenu ośrodka przez psa, Wczasowicz jest zobowiązany do
usunięcia zanieczyszczeń.


10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.
Prosimy o zachowanie staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania
domku.


11. Goście naszego gospodarstwa po zakwaterowaniu są obowiązani do uiszczenia kaucji w wysokości 100
złotych na poczet pokrycia ewentualnych szkód. W przypadku braku zaistnienia szkód kaucja podlega
zwrotowi w pełnej wysokości przy wymeldowaniu. W przypadku wyrządzenia ewentualnych szkód kaucja
podlega odpowiedniemu zmniejszeniu o wartość oszacowanych przez personel ośrodka szkód.

O wszelkich usterkach i szkodach, a także awariach ujawnionych w trakcie użytkowania domku, należy
niezwłocznie powiadomić nasz personel.


13. Plac zabaw dla dzieci jest przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.


14. W godzinach od 22.00 do 7.00 obowiązuje cisza nocna.

15. We wszystkich kwaterach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów!

16. Nasz personel służy Państwu wszelką pomocą i każdego dnia jest do Państwa dyspozycji od godziny 8:00 do 22:00. .


Nr konta dla dokonania wpłaty zadatku za pobyt:

13 1090 1580 0000 0000 5809 7871
Jolanta Rzepa
Grójec Mały 2
64-214 Chobienice


W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, termin rezerwacji domku, ilość osób i nr telefonu.